Logo PD Karlovac

 

PD Karlovac utemeljeno je na osnivačkoj sjednici 23. prosinca 2004. godine.

Pri utemeljenju društva naznačili smo temeljne aktivnosti i ciljeve Društva. Oni su vidljivi u našem Statutu:

II. - SVRHA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 9.

"Društvo svoju svrhu, ciljeve i djelatnosti ostvaruje tako da:

- razvija planinarstvo kao oblik zdravog života,

- pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i općenito okoliša, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama,

- razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije,

- organizira samostalno ili u suradnji s drugim udrugama izlete, pohode, ture, susrete, ekspedicije, planinarska natjecanja i druge planinarske društvene akcije,

- organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova i obilaznica,

- jača svoju materijalnu osnovu i imovinu, vodi brigu o održavanju i čuvanju objekata, te u njima, uz povlastice, omogućuje smještaj svojim članovima i članovima društava unutar HPS-a,

- omogućuje svojim članovima nabavu stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča,

- promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima,

- njeguje planinarsku etiku, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje,

- organizira stručno osposobljavanje svoga članstva kroz planinarske škole, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja,

- surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,

- razvija pojedine discipline unutar planinarstva (alpinizam, speleologija, sportsko penjanje, orijentacija, vodiči, planinarsko skijanje, zaštita planinske prirode, markacisti),

- kao športska udruga obavlja i športsku djelatnost u smislu odredbi Zakona o športu i ostalim provedbenim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, što se posebno odnosi na natjecateljske športove organizirane u planinarstvu,

- Društvo može izdavati brošure, knjige, putopise, vodiče i druge tiskane materijale, kao i izrađivati video filmove, dokumentarce i druge vizualne te audio materijale sukladno posebnim propisima, ili povjeriti izradu istih tvrtkama registriranim za tu djelatnost."