Kroz povijest dosadašnjeg rada Društva, vide se osnovne orjentacije PDKA:

1. Rad s mladima (planinarske škole i eko-aktivnosti),

2. Promocija zdravog života i rekreacije u prirodi,

3. Suradnja sa drugim organizacijama u Karlovcu i Hrvatskoj (CEIK, PSGK, HPS, KŠZ, grad Karlovac),

4. Sudjelovanje na ekspedicijama, organizacija planinarenja po Europi.

 


Povijest društva:

PDKA, 2004.

Skupina planinara i entuzijasta utemeljuje PDKA u prosincu te godine. Definirani su ciljevi društva, ono što će nas razlikovati. Pripremljena je dokumentacija za obavljanje registracije novog karlovačkog PD-a.

PDKA, 2005.

Nakon osnivanja u prosincu 2004., obavili smo sve potrebno za registraciju društva. Obavljeno je tako i učlanjenje u Hrvatski planinarski savez, te u karlovačke športske asocijacije. Okupljena je jezgra društva. Suradnja je krenula u smjeru CEIK-a «Braća Seljan», te je odlučeno da sjedište PD-a bude na vili Anzić. Održano je nekoliko predavanja, a društvenih je izleta bilo malo, ali su bili kvalitetni.

PDKA, 2006.

U siječnju i veljači održana je Prva planinarska škola PD Karlovac. Školu je u šest tjedana završilo 15 polaznika, koji su uključeni u rad društva. Ostvareno je sedam izleta i terenskih vježbi, te devet predavanja.

U studenome i prosincu održana je Druga planinarska škola društva koju je završilo novih 11 polaznika. Ostvareno je pet izleta i terenskih vježbi, te osam predavanja.

PD Karlovac je tijekom godine nastavilo suradnju s CEIK «Braća Seljan». Ta se suradnja ogledala ponajprije u ostvarenju ekspedicije u Peru, tijekom srpnja i kolovoza, koja je imala naziv «Chahapoyas 2006.». Na toj ekspediciji je u ime PD Karlovac sudjelovao Vlado Štefanac. Ekspedicija je posjetila peruansku prašumu na tragu Mirka Seljana, te je potom izvršen opsežan trekking u Andama do lokaliteta utvrde Kuelap.

Izvršena je osnovna dodatna obuka članova PD «Karlovac» za specijalizaciju. Učinjeno je to u području markacizma, ekologije i organizacije planinarskih izleta.

Održano je 12 projekcija planinarskih filmova i predavanja s dijapozitivima u svrhu edukacije mladih planinara.

Tijekom godine kontinuirano su obavljane akcije čišćenja i uređenja okoliša Vile Anzić. Uloženo je oko 700 radnih sati na tim poslovima.

Tijekom godine redovito su održavani sastanci društva, osim tijekom kolovoza mjeseca, radi ekspedicije i školskih praznika te ljetovanja.

PDKA, 2007.

Održana je 3. planinarska škola PD Karlovac – trajanje 6 tjedana na Vili Anzić, 20 polaznika, predavanja iz područja planinarstva, osnova speleologije, osnova alpinizma, orijentacije, meteorologije, opreme, prve pomoći i spašavanja te ekologije. Izleti na Klek, Okić, Sv. Križ, Bijele Stijene, Žumberak i Risnjak.

Bilo je nekoliko društvenih izletia, predavanja i projekcija.

U suradnji s CEIK-om izvršeno je sudjelovanje na ekspediciji «Misterij San Martina 2007», gdje se nastavilo istraživati dolinu Huayabambe u Peruu, uz zahtjevni trekking i vožnje čamcima po divljim rijekama.

PDKA, 2008.

Članovi PD Karlovac sudjelovali su na ekspediciji CEIK-a Braća Seljan “Osmi kontinent” koja je posjetila Novi Zeland, a uz to Australiju i Maleziju. Izvršen je samo veliki trekking između tri vulkana Sjevernog otoka na Novome Zelandu.

Tijekom listopada, studenog i prosinca održana je treća planinarska škola, namijenjena ponajprije mladima, ali i mladim sportašima kao dopuna njihova znanja i sposobnosti. Školu je završilo 26 polaznika. Škola se odvijala po programu:

  • predavanja: osnove planinarstva, oprema, orijentacija, uporaba GPS-a, prva pomoć i spašavanje, speleologija, osnove alpinizma, prehrana, bivakiranje u prirodi, ekologija i planinarska etika, planinarske staze, transverzale i objekti. Predavanja su održavali Mladen Kuka, voditelj škole, Mladen Postružnik, Hrvoje Dugi, Dubravko Halovanić i drugi.
  • izleti i praktikumi: Sveti Križ, šuma Kozjača, Slapnica-Zidane pećine (Žumberak), Klek, Okić, Ozaljska špilja.

Vođene su redovne aktivnosti društva – sastanci četvrtkom i ukupna dokumentacija.

Posebna inicijativa PD Karlovac u 2008. godini bilo je poboljšanje suradnje s a srodnim društvima, te kao rezultat toga – osnivanje Planinarskog saveza grada Karlovca (PSGK). Dugi niz godina PD Karlovac surađuje s drugim društvima, prije svega HPD Martinšćak i Speleološkim Društvom Karlovac. Naravno, neprekidna je suradnja sa CEIK-om, gdje PD Karlovac koristi prostorije u određenim terminima, ali i djeluje na uređenju i održavanju tih prostora. Savez bi trebao dati novu kvalitetu, posebno za veće projekte. PD Karlovac je u osnivanju Saveza sudjelovalo kao inicijator.

U radu se ističu manifestacije koje organizira grad Karlovac, oslanjanjući se na PD Karlovac i CEIK, zatim aktivnosti CEIK-a, od pučkih šetnji do pojedinih vikenda rada na uređenju okoliša i čišćenju. Na području društvenih izleta malo se podbacilo, pa se predlaže osnivanje dodatnog društvenog povjerenstva za organizaciju istih. Ta inicijativa se može smatrati izletničkom sekcijom.

Održano je dosta predavanja i izložbi. Također, članovi PD su sudjelovali u aktivnostima koje organiziraju drugi, a posebno je dobra suradnja bila sa nacionalnom ženskom ekspedicijom na Cho Oyu. Tu su članovi Društva sudjelovali kao pomoć u pripremama i zajedno sa CEIK-om na promociji ovog vrijednog pothvata.

PDKA, 2009.

Najvredniji pothvat godine bilo je sudjelovanje u ekspediciji «Vulkani Italije». Izvršeni su usponi na Vezuv i Etnu.

Četvrta Planinarska škola za mlade u 6 tjedana okupila je 25 polaznika, program uobičajen - predavanja iz područja planinarstva, osnova speleologije, osnova alpinizma, orijentacije, meteorologije, opreme, prve pomoći i spašavanja te ekologije. Izleti na Klek, Okić, Sv. Križ, Japetić, spilju Vrlovku, Bijele Stijene.

Radilo se na gradskim akcijama i akcijama koje organizira CEIK «Braća Seljan»: U gradu bez automobila, Karlovačke pučke šetnje, eko-vikendi, uređenje prostora i okoliša Vile i sl.

Također bilo je aktivnosti PSGK, te popularizacije planinarstva kroz medije.

PDKA, 2010.

Godinu je obilježila ekspedicija «Balkansko ljeto» čija je kruna bila uspon na najviši vrh Balkana.

Uz 20 polaznika održana je planinarska škola. Ipak, posebna je pozornost pridavana aktivnostima PSGK, gdje je odlučeno da se škole ubuduće organiziraju kroz Savez, jednako kao i druge aktivnosti. Tako je i ova škola bila odraz takvih potreba.

Značajka rada tijekom 2010. bila je ostvarenje suradnje sa srodnim društvima u gradu i županiji, a posebice popularizacija planinarstva među mladima.

PDKA, 2011.

Okretanje prema radu kroz Savez dalo je odlične rezultate. Tijekom godine su održane rekordne tri planinarske škole. Sve tri je vodio Mladen Kuka i dale su karlovačkom planinarstvu i društvu mnoštvo novih i mladih članova.

Godinu je obilježila i ekspedicija Vrhovi Sjevera na kojoj je ispenjano više vrhova te izvedeno više trekkinga.

Markirana je i često je korištena nova staza za planinare – Seljanova šetnica. Društvo je aktivno kroz medije, ali i suradnjom s drugima, te posebice kroz Karlovačku športsku zajednicu.

PDKA, 2012.

Godina protječe u znaku planinarskih škola. One privlače ne samo brojne polaznike, nego i kvalitetne - ljude koji se žele uključiti u rad društva.

Novu kvalitetu radu daje bratimljenje s prijateljima iz PD Škamnica iz Brinja. U planu su zajedničke aktivnosti i izleti.

U povodu Dana grada članovi PD Karlovac osvajaju najviši vrh Hrvatske - Dinaru. Godina je i u znaku eko-akcija, Seljanove šetnice i Karlovačkih pučkih šetnji. Marijan Pavlović i Juca Starić dobivaju športska priznanja grada.

PDKA, 2013.

Godina počinje nizom aktivnosti na obilježavanju planinarskih obljetnica, zimskim usponima i prijemom u Županijski planinarski savez.

Povodom 100-te obljetnice smrti najpoznatijeg hrvatskog istraživača ali i planinara Mirka Seljana, članovi CEIK-a braća Seljan, PD Karlovac te učenici i nastavnici OŠ braća Seljan prvo su postavili vijenac na kući Seljanovih na Gazi, a potom su unatoč lošem vremenu obišli Seljanovu šetnicu.

Istovremeno je proslavljena i 90-ta obljetnica osnivanja podružnice HPD- a Karlovac (5.4.1923-5.4.2013). Organizaciju te obljetnice organizirao je Planinarski savez grada Karlovca.

Nastavljena je suradnja sa PD Škamnica, koje je sudjelovalo i na 8. karlovačkoj planinarskoj školi. Nakon polaganja zahtjevnog ispita u organizaciji HPS-a i PSGK-a, društvo je dobilo vodičku sekciju. U sklopu redovnih aktivnosti održavaju se vježbe, izleti i predavanja.

Društvo je sudjelovalo u sklopu akcije Planinarskog saveza grada Karlovca da se izda "Povijest planinarstva u Karlovcu". Knjiga "Povijest planinarstva u Karlovcu" nastala je u okrilju PD Karlovac, napisali su ju vrijedni doajeni planinarstva Rudolf Starić i Mladen Kuka.

Članovi društva uz to su aktivni u radu Stanice vodiča u Karlovcu, a obučavaju se i za voditelje Nordijskog hodanja. Tijekom godine bilo je više zahtjevnih i zanimljivih izleta u inozemstvo (Slovenija, Italija), a i podosta njih u Hrvatskoj. Ipak, najznačajniji pothvat bio je srpanjski uspon na vrh Ararata u Turskoj (5165 m).