Proteklog vikenda nakon dva mjeseca završila je sa radom Karlovačka planinarska škola u organizaciji Planinarskog saveza grada Karlovca i Planinarskog društva Karlovac. Mr sci. dr Maja Grba Bujević ravnateljica državnog zavoda za medicinu održala je predavanje o pružanju prve pomoći u prirodi a član HGSS-a Zlatko Balaš održao je predavanje o upotrebi GPS-a u orijentaciji u prirodi. Završna terenska vježba održana je u Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje usponima na vrhove Rešpeternica i Zečak.

Ovo je u ovoj godini bila čak treća planinarska škola koju su istoj godini organizirali PSGK i PD Karlovac što među ostalim članicama na razini Hrvatskog planinarskog saveza još nije zabilježeno. Sve tri škole vodio je Predsjednik PSGK-a i instruktor HPS-a i Fakulteta za fizičku kulturu Mladen Kuka.Također važno je za istaknuti  da niti jedan predavač ili instruktor nije na školi mogao predavati ukoliko nema barem jedan od znakova ili titula HPS-a, a što na žalost  nije bila praksa na sličnim školama koje su organizirale neke druge planinarske udruge. Na taj način kvaliteta škole podignuta je na najveću moguću razinu a svakako ono što je najbitnije takav pristup u najvećoj mogućoj mjeri utječe i na maksimalnu sigurnost polaznika i predavača na školi.

Svečana podjela diploma uspješnim polaznicima planinarske škole i polaznicima ekspedicionističkog tečaja u organizaciji CEIK-a Braća Seljan koji je završio ovoga ljeta održat će se u petak 18.11.2011. na Vili Anzić sa početkom u 19 sati.

Praktikum BalašPraktikum Balaš

Predavanje dr. Grba BujevićPredavanje dr. Grba Bujević

I ovoga vikenda polaznici Planinarske škole u organizaciji Planinarskog saveza grada Karlovca i Planinarskog društva Karlovac bili su aktivni. Predsjednik Saveza i voditelj škole Mladen Kuka održao je predavanje pod nazivom" Visokogorsko planinarstvo" popraćeno filmovima sa karlovačkih visokogorskih ekspedicija a potom su polaznici škole u sklopu terenske nastave posjetili Klek i izvršili uspon na vrh. Škola završava ovog vikenda predavanjima o pružanju prve pomoći u prirodi koje će održati mr.sci. dr Maja Grba Bujević ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Upotreba GPS-a u orijentaciji u prirodi koje će održati Zlatko Balaš dipl.ing., član HGSS-a. Završna provjera znanja održati će se u nedjelju 13. 11. pri usponu na vrh Rešpeternica u Žumberku.

ŠkolarciŠkolarci

 

Škola na KlekuŠkola na Kleku

Polaznici planinarske škole u organizaciji Planinarskog saveza grada Karlovca i Planinarskog društva Karlovac ovog su vikenda odslušali predavanje pod nazivom "Povijest alpinizma". Predavač je bio predsjednik PSGK i voditelj škole Mladen Kuka. Nakon predavanja polaznici škole izvršili su uspon na Okić gdje su održali praktičnu vježbu penjanja u navezu i spuštanja po užetu. Značajno je za napomenuti da je upravo Okić mjesto gdje je 1843. god. Karlovčanka Dragojla Jarnevićeva izvršila prvi alpinistički uspon u povijesti hrvatskog alpinizma i time postala prvi registrirani alpinist u Hrvatskoj. Po završetku vježbe polaznici škole su izvršili i uspon na vrh Japetića.

Polaznici skole na OkicuPolaznici skole na Okicu

I ovaj vikend polaznici Karlovačke planinarske škole u organizaciji Planinarskog društva Karlovac i Planinarskog saveza grada Karlovca proveli su radno. Počelo je na Vili Anzić sa teoretskim predavanjima "Speleologija" koje je održao doc.dr Neven Bočić i "Hrvatska gorska služba spašavanja" koje je održao gorski spašavatelj Zlatko Balaš. U praktičnom djelu nastave održana je vježba u kanjonu Slapnice na Žumberku gdje je voditelj škole Mladen Kuka polaznicima pokazao načine izrade improviziranih nosila kojima se planinari mogu koristiti u slučaju nezgode za vrijeme boravka u prirodi te kako transportirati ozlijeđenog planinara.

NosilaNosila

ČvoroviČvorovi

Polaznici Karlovačke planinarske škole koju organiziraju Planinarsko društvo Karlovac i Planinarski savez grada Karlovca nastavili su sa radom i proteklog vikenda. U teoretskom djelu prof. zemljopisa Dominik Pavičić održao je predavanje pod nazivom "Postanak planina", a voditelj škole Mladen Kuka održao je predavanje "Uvod u speleologiju".
Praktični dio škole održan je u špilji Vrlovki gdje je je predsjednik PD Vrlovka Krunoslav Mlačak održao predavanje o povijesti istraživanja ovog znamenitog speleološkog objekta a gorski spašavatelj Marijan Pavlović demonstrirao je načine spuštanja i izlaženja iz speleoloških objekata. U povratku polaznici škole obišli su i pavlinski samostan Svetice i vježbali izradu čvorova koji se koriste u planinarstvu.
Škola nastavlja sa radom u petak 30. rujna teoretskim predavanjima u 19 i 30 na Vili Anzić, a za nedjelju je planiran izlet u kanjon Slapnice na Žumberku.

PredavanjePredavanje
VrlovkaVrlovka