Završnim ispitom i predavanjem o meteorologiji na Vili Anzić koje je održao dipl. meteorolog Zdravko Trpčić završila je sa radom 6 karlovačka planinarska škola u organizaciji Planinarskog društva Karlovac i Planinarskog saveza grada Karlovca. Od ukupno 31 polaznika školu je sa uspjehom završilo 22 polaznika. PD Karlovac jedino je društvo u Hrvatskoj u čijem članstvu nije niti jedan planinar bez završene opće planinarske škole ili nekog specijalističkog planinarskog tečaja. Na taj način razina kvalitetnog planinarstva podignuta je vrlo visoko, a takvom vrstom edukacija svakako se i smanjuje broj nesreća u planinama. Školu je vodio instruktor HPS-a i predsjednik PSGK-a Mladen Kuka i priznata je od nacionalnog Saveza.. Svečana podjela diploma održat će se 15. lipnja 2012. na Vili Anzić s početkom u 19 sati. No kako planinarima iz PD Karlovac planinarstva nikad dosta ovog vikenda njih 16 uglavnom polaznika netom završene planinarske škole izvršili su uspone na Risnjak i Snježnik.

Predavanje

Predavanje

Uspon

Uspon