Članovi PD Karlovca ovog su vikenda započeli sa ovogodišnjim "Karlovačkim pučkim šetnjama", tradicionalnim pješačenjima sa kojima sudjeluju već 15 godina u sklopu projekta "Karlovac zdravi grad". Nedjeljna šetnja u dužini od 25 km kretala se je na potezu Vila Anzić-Stative-Novigrad (Stari grad)-Skupica-Kalvarija- Vila Anzić i uz odmore je trajala 4,5 sati.

Karlovačke pučke šetnje su podprojekt u sklopu projekta Karlovac zdravi grad koji je osmislio prije 15 godina predsjednik CEIK-a braća Seljan Mladen Kuka a više od 10 godina ga je vodio Josip Šut koji je o tome napisao i knjigu. Osnovno ciljevi ovih planinarskih pješačenja su planinarska druženja i upoznavanje građanstva sa ljepotama karlovačke okolice, ali i preventivno zdravstveno i ekološko djelovanje na čovjeka i njegovu svijest. Nažalost na ovim pješačenju ponovo su uočena mnoga divlja odlagališta smeća ali i ono što je još bolnije i totalno neprihvatljivo jer potječe od ljubitelja prirode (barem bi to trebali biti) a to su nakaradno i nestručno postavljene lovačke čeke. Uredski stolci u krošnjama drveća, stol za gablec na kojem su postavljene ljestve koje vode na vrh čeke, daske zabijene na drveću u vidu klupica i još mnogo drugih nakaradnosti i neukusa. Takva "arhitektura" i odnos prema prirodi mislim da ne služi na čast niti jednoj prirodnjačkoj organizaciji bilo da su  to lovci, planinari ili netko drugi i predlažem da se hitno sastanu navedene skupine i smjesta uklone takve "građevine" koje nagrđuju okoliš a pritom ničemu ne služe a usljed neodržavanja su i potencijalna opasnost za znatiželjnike ali i korisnike koji su ih postavili.

Također smatram da bi se s tom problematikom trebale pozabaviti i nadležne službe i strukovni Savezi u kojima navedene organizacije djeluju i sankcionirati i disciplinirati svoje članstvo. Članovi Planinarskog saveza grada Karlovca ovomjesečne aktivnosti zaključuju pohodom na Svetu Geru u nedjelju 29. 1. na tradicionalnom druženju planinara iz Hrvatske i Slovenije.. Dogovor i prijave polaznika obavit će se u petak 27. 1. od 19 i 30 sati na Vili Anzić.

Mladen Kuka, predsjednik PSGK

ČekaČeka

I proteklog vikenda članovi Planinarskog društva Karlovac bili su aktivni. Planinarski put "Seljanova šetnica" koji su članovi CEIK-a Braća Seljan i PD Karlovca svečano otvorili 19. kolovoza 2011. povodom 140. obljetnice rođenja Mirka Seljana mogao bi uskoro biti "produžen" za 10-12 km. Dosadašnja staza u dužini od 7 km obilježena je od kuće Seljanovih na Gazi do vile Anzić, a produžetak staze koji su ovog vikenda članovi PD Karlovca trasirali nastavljala bi se od vile Anzić do brda Sv. Križ. Vremenski to iznosi oko 2-2,5 sata laganog hoda.
Radovi na markiranju predviđeni su za mjesec ožujak. Na žalost članovi PD Karlovca koji su ovog vikenda obišli budući nastavak Seljanove šetnice bili su zgranuti devastacijom i onečišćenjem prirode na potezu Kalvarija - Stative. Divlja odlagališta smeća i nakaradno izgrađene lovačke čeke samo su dio širokog repertoara uništavanja i nagrđivanja prirode s kojim bi se trebali i morali uhvatiti u koštac svi planinari, lovci i istinski ljubitelji prirode kao i nadležne službe. Na slikama dolje: ekipa PD Karlovac te zamijećeno uništavanje prirode.
 
EkipaEkipa
 
OdlagališteOdlagalište
 
ČekaČeka