PSGK

Sjednica Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Karlovca (PSGK)održana je u prostorijama Planinarskog društva Karlovac na Vili Anzić 2. prosinca. Bili su nazočni predstavnici svih planinarskih društava članica Saveza: PD Karlovac – Mladen Kuka - predsjednik, Martinščak –Kruno Golubić,  PD Horizont – Željko Bačurin, blagajnica PSGK Gordana Škrtić, tajnik PSGK Antun Petrekanić, predsjednik NO PSGK - Zlatko Balaš i PD Dubovac - Vito Murganić,  te gosti predstavnik PSKŽ –Ivan Pernar, Mladen Dijačić i Marijan Pavlović.


Prvo se raspravljalo o predmetu Basara koji je vođen svojedobno na Skupštini PSGK. Nakon razmatranja slučaja stručna komisija HPS-a i Sud časti HPS-a dostavili su dopis PSGK-u da on nije nadležan za vođenje i rješavanje tog slučaja, već predlažu da se predmet vrati na početak. Nakon čitanja dopisa od strane HPS-a ,  Odluke Suda časti HPS-a , ponovnog čitanja članka g. Basare u HP-u (koji je predmet spora), zapisnika sa Godišnjih Skupština PSGK-a i ostale dokumentacije vezane za ovaj slučaj konstatirano je jednoglasno da su apsolutno SVE tvrdnje g. Basare neutemeljene, neistinite i u konačnici štetne za ugled planinarske organizacije. Nakon kraće rasprave predsjednik PSGK-a Mladen Kuka predlažio je a UO JEDNOGLASNO prihvatio nekoliko mogućih rješenja: 1. Spor možemo riješiti tako da se g. Basara jednostavno ispriča i da sve dosadašnje razmirice zaboravimo. Što smatra da je najprihvatljivije i najbezbolnije rješenje a u duhu je i preporuke Suda časti HPS koji preferira „miroljubivo“ rješenje ovog „slučaja“. Drugo moguće rješenje je da predmet proslijedimo PD Dubovcu to jest njihovom Sudu časti da to riješi, a ukoliko neka od strana nije zadovoljna rješenjem cijeli predmet se prosljeđuje  na HPS i njihovom sudu časti na rješavanje, i treća mogućnost da se predmet odmah proslijedi na Sud časti HPS-a.

Dakle ukoliko se g. Basara u roku od 8 dana po primitku ove obavijesti  ispriča (moguće i putem maila) predmet smatramo zaključenim. Ukoliko g. Basara ne prihvati ponuđeno rješenje predmet ide po utvrđenom redoslijedu. Smatramo da je ovo najbolji i najmiroljubljiviji način rješavanja istog, s obzirom da je on svojim neutemeljenim pisanjem uvrijedio veliki broj karlovačkih  planinara. UO također smatra da je i Urednik HP-a g. Alan Čaplar odabirom pogrešnog naslova spornog članka (što je isključivo njegova nadležnost) kao i objava spornog članka bez da je izvršio ikakvu provjeru iznesenih navoda dodatno zakomplicirao nastalu situaciju a time i doveo do dodatnih komplikacija u ovom slučaju. Također se smatra sa njegove strane nekorektnim što je unatoč nekoliko zamolbi g. Mladena Kuke odbio objaviti demant iako je to po zakonu o javnom priopćavanju bio dužan učiniti. Tada možda nebi niti došlo do pokretanja disciplinskog postupka. O njegovom ponašanju obavijestit će se i nadležna tijela HPS-a.


I ove godine kao i prošle PSGK organizira proglašenje najboljih u karlovačkom planinarstvu. Kuka predlaže da to bude kao i prošle godine : najbolji planinar i planinarka,  najbolji speleolog i speleologinja  najbolje planinarsko društvo te da se još ubaci i planinarski naj događaj godine.

G. Murganić je predložio da se dodaju i kategorije naj alpinist, visokogorski planinar te najbolji planinarski djelatnik. To se odnosi samo na proteklu godinu. Nakon rasprave dogovoreno je da se nagrade planinari iz sljedećih kategorija, što je jednoglasno usvojeno:

- Planinarsko društvo

- Najplaninar i najplaninarka

- Najspeleolog

- Najvisokogorac/ka

- Najbolji planinarski djelatnik godine

- 2 Planinarska događaja godine (državna i međunarodna razina).

Mladen Kuka je predlažio da Savez istakne svoga kandidata za športskog djelatnika godine grada Karlovca (iybor u organizaciji Karlovačke športske zajednice) i predlaže da to bude g. Murganić s obzirom na njegov zapažen rad tijekom ove godine u planinarstvu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Prijedlog da se unificira članarina u svim društvima također je jednoglasno podržan. Tako će članarina tijekom 2014. biti:

- za zaposlene i odrasle 100.00 kuna

- za penzionere i nezaposlene 50.00 kuna

- za mladež do 30.00 kuna,

s tim da ako neko od društava želi može porodične članarine uvesti pod kategoriju penzionera i nezaposlenih.

U završnoj riječi Mladen Kuka je predložio da se planinarske škole organiziraju u suradnji društava, a u budućnosti da se škole organiziraju u organizaciji PSGK. I taj su prijedlog predstavnici društava podržali.