Članovi Planinarskog društva Karlovac ovog su vikenda organizirali izlet na istočni dio Žumberka. Na izletu  je izvršen uspon na vrh Zečak 795 m od starog grada Slavetića. Sa vrha Zečaka koji se smatra jednom od najljepših razglednih točaka na Žumberku pružaju se odlični vidici na Žumberačko gorje, Japetić i Svetu Geru. I ovaj izlet je iskorišten u jednom djelu kao dio kondicionih priprema za ekspediciju u Peruanske Ande početkom 2014. god.

Zecak

Zecak